Relaxační terapie

Název této záložky vznikl tak nějak „náhodou“, ale náhody vlastně neexistují a já jsem byla nakonec inspirována k další možností, jak pomoct či poradit lidem, kteří se potřebují naučit relaxovat. A věřte mi, že v dnešní uspěchané době to umí málokdo. A alkohol, noviny či sledování televize celkovou relaxaci nabídnout nemůže, ač je to jeden z nejoblíbenějších a nejběžnějších odpočinků po náročném dni, který často skončí v hladině théta (fáze spánku) u svítící obrazovky.

Relaxace je vhodná jako prevence i léčba mnoha nemocí. Když se naučíte nějakou relaxační techniku a začnete ji pravidelně používat, budete na tom lépe nejen po stránce zdravotní, ale i po stránce psychické. Vaše energie bude proudit bez překážek a budete se dobře cítit. Dokonce můžete cíleně tvořit svůj život.

Relaxačních technik je opravdu hodně a každému vyhovuje něco jiného. Po bližším seznámení můžeme společně vybrat několik způsobů relaxace, můžete si je u nás vyzkoušet a naučit.

Na tohle téma bylo již napsáno hodně článků a knih. V poslední době mně zaujala kniha Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc – Uvolněně a s přehledem – Relaxace a meditace pro moderního člověka, která je volně přístupná na internetu. Je velice čtivá a já si dovolím citovat jeden odstavec, který veselou formou vysvětluje, jak stres vzniká a proč je pro nás tak nebezpečný:

Pračlověk Pazourek a jeho prapravnuk
– stres a relaxace tehdy a dnes

Následující příběh se odehrál před 19 tisíci lety. Pračlověk Pazourek tehdy potkal tygra. Toto setkání bylo pro obě stany nepříjemné. Bylo jasné, že bude mít buď tygr z Pazourka večeři, nebo Pazourek z tygra zimník. Pazourkovo tělo se během velmi krátké doby připravilo na boj. V okamžiku se mu zrychlil dech, srdce začalo bít silněji a s větší frekvencí a horečně pumpovalo krev do kosterních svalů. Hladké svaly se naopak stáhly, trávení a podobné záležitosti musely v takové situaci počkat. V litém boji Pazourkovi pomohly i jeho žlázy s vnitřní sekrecí tím, že uvolnily do krve látky, z nichž pračlověk Pazourek získal tolik potřebnou energii pro namáhané svaly. Souhrn reakcí, který v Pazourkově těle nastal při boji s tygrem, se označuje jako stresová reakce nebo prostě stres. Stresová reakce byla v Pazourkově situaci nutná k přežití. Když pračlověk Pazourek tygra přemohl, odebral se zvěstovat radostnou novinu kamarádům a kamarádkám. Všichni měli náramnou radost a Pazourkovi blahopřáli. Pračlověk Pazourek se pak v bezpečí jeskyně a pod ochranou tlupy stočil do klubíčka a přikryl se kožešinou. I když ještě nebyla noc, dostal se po vysilujícím zápase do stavu útlumu, uvolnění a polospánku. Tomu se zase říká relaxační reakce neboli prostě relaxace. Ta je pro přežití stejně nutná, jako reakce na stres. Během relaxace se tělo zotaví a obnoví se vyčerpané zásoby energie. Začnou se také lépe hojit zranění.

Vzdálený příbuzný pračlověka Pazourka pan Pazourek žije v současnosti. Onehdy se v práci příšerně naštval. Co myslíte, že se stalo? Pazourkovo tělo se připravilo na boj. Zrychlil se dech, srdce začalo tlouci jako o závod a hnát krev do kosterních svalů. Hladké svaly se naopak stáhly. Žlázy s vnitřní sekrecí uvolnily do krve látky, z nichž by pan Pazourek mohl získat potřebnou energii pro boj. Jenomže boj nenastal, pokud bychom ovšem nepovažovali za boj to, že pan Pazourek zelený vzteky řekl: „Ano pane vedoucí.“ Háček je v tom, že nenastala ani relaxace. Pan Pazourek přišel totiž domu a nestočil se do klubíčka ani se nepřikryl v bezpečí kožešinou, ale pustil si televizní zprávy. Ty ho rozhodně neuklidnily. Stresová reakce trvala podstatně déle než u pračlověka Pazourka. Je to právě stres, který mu působí zdravotní problémy nebo mu při nejmenším znepříjemňuje život. Existuje nějaká možnost, jak tuto situaci vyřešit? Jistě to nebude návrat do pravěku…