Kurzy Reiki

O tuto metodu léčení jsem se začala hlouběji zajímat začátkem r. 2010, kdy mi onemocněla dcerka. Byla to naštěstí jen chřipka, ale něco mi říkalo, že pochopení a užívání této techniky je pro mě důležité. Práce s energií Reiki se mi stala potěšením a jsem vděčná, že tuto radost mohu předávat i ostatním v kurzech jako Mistr Reiki.

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu se uvádí Japonsko a jako zakladatel a objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. O tradici Reiki se zmiňují 2500 let staré sanskrtské sútry! Reiki předpokládá existenci vitální energie, existenci příslušných energetických center (čaker) a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit.

Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální.

Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Vlastně jsme se všichni narodili s touto univerzální životní energií, jenom se díky způsobu našeho života (strachy, stres, nejistota, obavy, kritika, pomluvy, negativní myšlení, alkohol….) zašpinil a ucpal „kanál“.

Reiki je japonské slovo

REI
znamená vesmírný, životodárný

KI
znamená energie, která teče přes vše, co žije, můžeme ji také znát pod názvy: světlo, chi, prána, manu, bioplazma, bioenergie nebo kosmická energie

Reiki lze užít kdykoli, kdekoli a pro cokoli. Lze ji využít pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích. Reiki není spojena s žádným světovým názorem a náboženstvím, nepotřebuje žádnou spirituální přípravu ani výcvik. Můžou ji používat i děti. Je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou známe. Když jednou otevře Mistr Reiki člověku průtok této energie, bude jeho rukama proudit přirozeně a člověk si podrží tuto schopnost po celý svůj život.

Účinky Reiki:

  • Vede k hlubokému psychickému uvolnění
  • Uvolňuje zablokovanou energii
  • Odstraňuje z těla jedy
  • Přivádí do těla léčivou sílu (vitální energii)
  • Zvyšuje vibrace

Stupně zasvěcení

Působit Reiki může pouze člověk, který prošel zasvěcením energetických center k přijímání a dalšímu předávání energie (zasvěcení, neboli iniciace, posílí energetickou vibraci aury a vede ke zvětšení objemu energie daného adepta Reiki). Zasvěcování je třístupňové (někteří učitelé dělí třetí stupeň na dvě části).

1. stupeň

zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie Reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou (není důležité kam se ruce přiloží, energie si najde sama místo, kde je potřeba léčit, či posílit organismus příjemce). 1. stupeň Reiki je určen hlavně pro samoléčení, ale i pro léčení druhých doteky rukou. Zasvěcení do prvního stupně lze podstoupit během jednoho dne.

2. stupeň

zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky Reiki. Zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku (třeba i na druhý konec země). Reiki může být vysláno na jakoukoliv vzdálenost, na jakékoliv místo. Dokonce i do minulosti a budoucnosti. Reiki můžeme posílat i více lidem současně. Zkrátí se čas ošetření. Je možno energeticky čistit místnosti a různé prostory.

3. stupeň – mistr

Adept Reiki má nyní daleko větší možnosti léčit. Je schopen i vhodně upravit (zasvětit) předměty určené k léčení.

Někteří mistři tento stupeň dělí na dva druhy. Jedním druhem by měl být léčitel, který nemá možnost učit; druhým by měl být učitel, který může předávat umění Reiki dalším.

Mistři nejsou vázání na žádnou skupinu, jsou absolutně svobodní ve svém rozhodování a ve své víře. Nejsou stávajícím velmistrem nikterak kontrolování. Neexistuje tedy ani nějaká „sekta“ nebo „náboženství“ Reiki, ani žádný jeho „guru“, který by udával tón a směr. Poselství Reiki je láska a svoboda, nikoliv závislost a dogma.